Pintérné Fekete Ágnes

tanító, alsó tagozatos munkaközösségvezető