Tanáraink

Vezetőség

igazgató, történelem-, számítástechnika tanár, római katolikus hitoktató

igazgatóhelyettes, tanító

matematika-, földrajz tanár, felső tagozatos munkaközösségvezető

tanító, alsó tagozatos munkaközösségvezető

német tanár, humán munkaközösség vezető, református hitoktató

Tanárok

testnevelő, Diákönkormányzat segítő tanár

biológia-, kémia-, természetismeret tanár

tanító, német tanár

tanító, gyógypedagógus

tanító, angol tanár

tanító, napközis nevelő

magyar nyelv és irodalom tanár

Óraadók

fizika tanár

római katolikus hitoktató

római katolikus hitoktató

gyógytestnevelő

történelem tanár

vizuális kultúra tanár

ének tanár

gyógypedagógus