Tanáraink

Vezetőség

igazgató, történelem-, számítástechnika tanár, római katolikus hitoktató

igazgatóhelyettes, tanító

matematika-, földrajz tanár, felső tagozatos munkaközösségvezető

tanító, alsó tagozatos munkaközösségvezető

német tanár, humán munkaközösség vezető, református hitoktató

Tanárok

testnevelő, Diákönkormányzat segítő tanár

biológia-, kémia-, természetismeret tanár

informatika

tanító, német tanár

napközis nevelő

tanító, gyógypedagógus

tanító, angol tanár

tanító, napközis nevelő

magyar nyelv és irodalom tanár

Óraadók

gyógytestnevelő

fizika tanár

római katolikus hitoktató

vizuális kultúra tanár

ének tanár

gyógypedagógus

római katolikus hitoktató