Iskolánkról…

A Duna és a Gerecse ölelésében fekvő Süttő község egyetlen iskolája 1910-ben épült 4 tanteremmel, igazgatói- és tanítói lakásokkal. Az épület méreteiről árulkodik az a tény, hogy későbbi 1-6. osztály igényeit a belső tér fokozatos átalakításával sikerült biztosítani. Így az iskola jelenlegi külső építészeti megjelenése az eredeti formáját őrzi, állagát tekintve még hosszú ideig alkalmas e funkció betöltésére. 

Az 1992-ben épült 630 m2-es tornaterem minden igényt kielégítően biztosítja az iskolai testi nevelés feltételeit, továbbá pótolhatatlan lehetőséget nyújt mind a gyermek, mind a felnőtt tömegsport – igény kielégítésére.

Az intézmény 1981 óta német nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola, amelyet a község történelmi múltja predesztinált (XVIII. századi német betelepítés: “dunai svábok”).

Az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása jelenleg integráltan, 5 tanulócsoportban folyik.
A gyermekek étkeztetését, délutáni felügyeletét a napközis csoport keretein belül biztosítjuk.

Az iskola fenntartója:
Esztergomi Tankerületi Központ,
2500 Esztergom, Széchenyi tér 6.

képviseli: Muszela Szabolcs tankerületi igazgató

Elérhetőségek:

Titkárság
06 33 795 225

Igazgató
06 33 795 227

E-mail
esztergom@kk.gov.hu
A tankerület / iskola adószáma: 15839156-2-11

Az iskola működési területe: 
Süttő község, és a közigazgatásilag hozzá tartozó Bikolpuszta.