tanító, napközis nevelő

tanító, angol tanár

tanító, gyógypedagógus

tanító, német tanár

biológia-, kémia-, természetismeret tanár

testnevelő, Diákönkormányzat segítő tanár

fizika tanár

német tanár, humán munkaközösség vezető, református hitoktató